Powerful Unifid Application,
Server and Network Monitoring

เปิดโลกกว้างสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารงานด้านไอที กับ WhatsUp Gold และมาตรฐาน ITIL

บริษัท เน็ตไบร์ท จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนากับ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเกี่ยวกับ “สู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารงานไอทีด้วยมาตรฐาน ITIL“ โดยจัดขึ้นที่ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เพื่อแนะนำการสร้างบรรทัดฐานให้งานบริการไอทีในหลายองค์กรไ

กรุงเทพ29 กรกฎาคม 2558

บริษัท เน็ต ไบร์ท จำกัด ได้ร่วมกับ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาเกี่ยวกับ “สู่ความเป็นเลิศด้านการบริการงานไอทีด้วยมาตรฐาน ITIL“ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์  โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้มีการถ่ายทอดเคล็ดลับและวิธีการบริหารจัดการบริการด้านไอทีอย่างชาญฉลาด ได้ผลเต็มประสิทธิภาพ โดยมีการผสมผสานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในแบบต่างๆ ซึ่งทาง เน็ต ไบร์ท ได้นำ WhatsUp Gold  ซึ่งเป็นระบบ Network Monitoring จากทาง Ipswitch Inc. ไปนำเสนอ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

 

โดยภายในงานได้รับความร่วมมือจาก ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน ประธานกรรมการและอาจารย์ประจำ บริษัท อเมริกัน อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรมที่มาร่วมงานสัมมนากันอย่างคับคั่ง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ บริษัทห้างร้านต่างๆ รวมถึงองค์กรธุรกิจหลากหลายแขนง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่เพียงแต่ได้ทำความเข้าใจประโยชน์ของการใช้ ITIL ในองค์กรอย่างลึกซึ้งเท่านั้น ยังสามารถนำความรู้ที่ได้จาก WhatsUp Gold ไปปรับใช้เพื่อสร้างบรรทัดฐานงานบริการด้านไอทีภายในองค์กรของตนให้เห็นผลได้จริง  อีกทั้งเรียนรู้ถึงแนวทางเชิงปฏิบัติที่ช่วยปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการไอที การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไอทีอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการบริหารการให้บริการไอที และการสร้างเครื่องมือบริหารด้านไอทีระดับมืออาชีพเฉกเช่นเดียวกับองค์กรบริการไอทีระดับโลก ถือเป็นการสร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับการสร้างมาตรฐานในเมืองไทย


โดยในงานสัมมนาจะจัดโซนแสดงสินค้าและแสดงโซลูชั่น เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงานสามารถสัมผัสกับอุปกรณ์และการใช้งานจริงได้อย่างทั่วถึง ซึ่งทาง WhatsUp Gold  ได้เสริมความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมงานในเรื่องของ Network Monitoring เพื่อช่วยให้ระบบไอทีสามารถป้องกันและตรวจสอบการทำงานแบบ Pro Active และแก้ปัญหาที่จะเกิดบนระบบเน็ตเวิร์กได้อย่างทันท่วงที เพื่อไม่ให้กระทบกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเป็นอย่างมาก

 

รายละเอียดโซลูชั่นที่นำเสนอ

รายละเอียดซอฟท์แวร์ WhatsUP Gold – Network Monitoring Software

เป็นซอฟท์แวร์สำหรับตรวจสอบการทำงานและจัดการระบบเน็ตเวิร์กอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ Monitor Network, Monitor Server ตรวจสอบข้อมูล Performance, Capacity, Network Traffic, Availability และตรวจสอบข้อมูลการทำงานของเครือข่ายเสมือน (Virtualization) WhatsUp Gold ทำงานแบบ Single Console และมีระบบแจ้งเตือนผ่านทางหน้า Console , อีเมล์ และ SMS โดยไม่จำเป็นต้องใช้ SMS Gateway

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
ปัญฑารีย์ คงกัน 
Marketing Manager 
Net Bright Co., Ltd. 
Tel: +66 (0) 2643-8811 Ext. 9602
Email: marketing@netbright.co.th
URL: www.netbright.co.th